LEDIGE LOKALER

Adresse: Storgata 20
Type lokale: Kontorplasser,cellekontorer:

Kontor 2 (ledig 01.09.2022, ca 8 m2)
Kontor 6 (ledig omgående, ca 22 m2)
Kontor 8 (ledig omgående, ca 16 m2)

Finn.no:

https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=188431963

Adresse: Moloveien 14
Type lokale: Kontorlokaler
Størrelse: 143-403 m2

Finn.no:

https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=264498582

Adresse: Prestegata 2
Type lokale: Restaurant og forsamlingslokale 
Størrelse: 556 m2

Finn.no:

https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=211571377